Royal Park STHLM – Green Key Certifierade

Royal Park Stockholm har belönats med den internationella miljömärkningen Green Key sedan 2019. Vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat genom att följa Green Keys omfattande kriterier. På så vis bidrar du som gäst att ta ansvar för miljön utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet hos oss.

VÅRA ÅTAGANDEN

Green Key delas ut till logi- och konferensanläggningar som uppfyller miljömässiga och sociala hållbarhetskriterier. Royal Park Stockholm har åtagit sig att:

  • Använda energi från förnybara källor, energibesparande belysning och ha rutiner för att minska energiförbrukningen från värme och ventilation.
  • Vidta åtgärder för att minska vattenförbrukningen.
  • Utveckla och skapa växtbaserade matupplevelser
  • Arbeta mot noll matavfall och med leverantörer / varumärken som är miljöcertifierade
  • Vår personal är involverad och får årlig utbildning inom hållbarhetsområdet.

Kontakta gärna oss om du har förslag på hur vi kan förbättra vårt miljöarbete. Din åsikt är viktig för oss.

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 50 länder. Miljömärket hanteras av Foundation for Environmental Education (FEE) som samarbetar med organisationer som UNEP, UNESCO och World Tourism Organization.

Organisationen Green Key Sverige driver miljömärkningen nationellt och alla anläggningars Green Key-märkning godkänns och förnyas av en oberoende jury. Anläggningar kontrolleras också genom regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.Du hittar mer information om Green Key på www.greenkey.se och www.greenkey.global