Tillitsverket på Royal Park

Som en integrerad del av destinationen Royal Park påminner Tillitsverket oss om vikten av mänsklig hållbarhet och tillhandahåller utveckling med hjälp av verktyget upplevelsebaserade processer.

Tillitsverket är ett ideellt initiativ som grundats av människor som tror på att våga arbeta långsiktigt, förebyggande och över gränser för att bygga ett mer öppet och hållbart samhälle.

Målet är att skapa en rörelse som stödjer barn, ungdomar och vuxna i att bevara tilliten till deras förmåga att skapa ett mer levande samhälle att både leva och arbeta i. För att positiva förändringar ska äga rum måste människor förses med insikter, upplevelser, inspiration och kunskap om hur vi kan förändra oss själva.

Organisationsutveckling Royal Park

Tillitsverket kan bokas för workshops och interaktiva föreläsningar under ledning av medveten förändring genom upplevelser. Många är överens om att mänskliga förmågor som förtroende, kreativitet och samarbete skapar effektiva organisationer. Men hur kan vi som individer och organisationer utveckla dessa förmågor att aktivt leda den förändring som våra organisationer och samhället så desperat behöver. Hur kan mänskliga förmågor vara en del av lösningen och hur utmärker vi oss i förändringsprocessen. En dag med Tillitsverket är som ingenting annat.

Familje-lekdagar Royal Park

En söndag varje månad bjuder Tillitsverket och Royal Park in vuxna och barn till lekens värld för gemenskap och glädje. Vi vill att våra lekdagar ska vara en mötesplats för levande liv. En möjlighet att öva och prova lekfullhet, tillit, samarbete, empati, fantasi såväl som problemlösning till fullo. För vuxna och barn tillsammans. I en värld som blir alltmer segregerad, individualistisk och kännetecknad av stillasittande, erbjuder vi lek och gränsöverskridande stunder, möten och upplevelser.